INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAPDe hieronder vermelde persoon wenst lid te worden van de Boxer Vrienden Nederland.

Lidmaatschap
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
De hieronder vermelde persoon/personen wenst/wensen gezinslid* te worden van de Boxer Vrienden Nederland.

Gezinslid 1
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 2
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 3
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 4
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gezinsleden ondersteunen de vereniging en betalen jaarcontributie. Meerderjarige gezinsleden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Indien het lidmaatschap vervalt, geldt dit automatisch voor het gezinslidmaatschap!


Bij het verzoek tot lidmaatschap behoren de volgende contact gegevens.
Postadres

Adres
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer
Vast Nummer
Ongeldige invoer
Mobiel Nummer
Ongeldige invoer

Email
Ongeldige invoer


Wanneer u al één of meerdere Boxers(s) heeft, vragen wij u per Boxer de gevraagde gegevens in te vullen. Per Boxer vragen wij u een kopie van de resultaten en stamboom als kopie naar de vereniging te sturen (Graag naar het adres van het secretariaat.).

Boxer 1

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Boxer 2

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Boxer 3

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Sinds 25 mei 2018 zijn alle organisaties die op welke wijze dan ook persoonsgegevens vastleggen verplicht op een duidelijke wijze toestemming te vragen met de gegevens die komen uit een inschrijfformulier.

Dat is ook de reden dat wij u toestemming vragen voor het :
Ongeldige invoer


vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor communicatie van Boxer Vrienden Nederland met mij en/of mijn gezinsleden ;
Ongeldige invoer


maken van foto’s tijdens activiteiten, evenementen en wedstrijden door of namens Boxer Vrienden Nederland en het gebruik daarvan door Boxer Vrienden Nederland op de Website, Nieuwsbrief of Programma boekje en
Ongeldige invoer


de gegevens betreffende de honden aan samenwerkende verenigingen en samenwerkende personen mogen worden door gegeven, in het belang van de rasvereniging.
Ongeldige invoer


,omdat Boxer Vrienden Nederland een erkende rasvereniging is bij Raad van Beheer, mijn persoonsgegevens door te geven aan de Raad van Beheer bij de registratie van mijn Boxer.


Digitale Handtekening

Graag de cijfers en letters overnemen.
Ongeldige invoer

(*) Dit gegeven is verplicht.

Club opgericht juni 2010


Tijdens de laatste algemene ledenvergadering zijn de volgende meerdere bijdragen vastgesteld:

Lidmaatschap € 37,50 per jaar,

2e lid van een gezin € 17,50 per jaar.

Wordt u na 1 juli lid dan betaald u 50% van de jaarcontributie.

Verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Beëindiging lidmaatschap dient voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar te geschieden.


Ons ledencontactblad wordt 4x per jaar uitgegeven.