Nieuws

28 April 2023

Algemene ledenvergadering BVN is ingepland op 01-05-2023 om 19:00.  De Notulist van dienst zal C. Bosgoed zijn en de Voorzitter K. van Gorp. Hieronder de punten die besproken zullen worden:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. In- en uitgaande post.

4. Goedkeuren notulen vorige AVL.

5. Verslagen bestuursleden :

  • Jaarverslag 2022 Penningmeester.
  • Jaarverslag 2022 Secretaris.

6. Goedkeuren kas.

7. Vaststellen contributie en tarievenlijst.

8. Ledenbestand. 

9. Kampioenschapsclubmatch:

  • Aanvraag voor vrijwilligers.

10. Wubox.

11. Activiteiten.

12. Clubblad.

13. WVTTK.

14. Rondvraag.


12 April 2023

Algemene ledenvergadering BVN is ingepland op 14 April 2023 om 18:30 zoals te zien in de activiteiten. De Notulist van dienst zal C. Bosgoed zijn en de Voorzitter K. van Gorp. Hieronder de punten die besproken zullen worden:

1. Opening

2. Mededelingen

3. In- en uitgaande post

4. Goedkeuren notulen vorige ALV

5. Jaarverslagen

  • Jaarverslag secretaris 2022
  • Jaarverslag penningmeester 2022

6. Goedkeuren kas

7. Verkiezing nieuwe kascontroleur

  • Erik Langeslag heeft zich aangemeld voor kascontrole's

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden

  • Ingrid Langeslag voor Post/Website
  • Esther Verheij als Penningmeester

9. WVTTK

10. Rondvraag

 

17 Januari 2023
Diverse aanpassingen aan de site verricht.
Er wordt momenteel aan de ledenadministratie gewerkt. Binnen kort zal iedereen weer een betaalverzoek ontvangen voor het ledengeld. We ontvangen nog steeds HEEL graag enkele artikeltjes voor ons clubblad! 

Juli 2022 
Door privéomstandigheden heeft onze penningmeester besloten haar functie na de zomerrecessie neer te leggen.
Leden worden  eind juli begin aug geinformeerd via een nieuwsbrief. Het bestuur werk momenteel aan een verbreding van "hulptroepen" in de vorm van uitbreiding bestuur en een aantal commissies. We willen door deze handelingen en ideeën de service naar onze leden gaan verbeteren. Dit blijkt ook echt nodig te zijn door de groei die onze vereniging nu structueel doormaakt. Via de nieuwsbrief doen we oproepen voor hulp.

Ledenportaal op de site zal vanaf september gaan werken. Dus nog een beetje geduld gevraagd!

Janeth Bherens is achter de schermen actief in haar rol als commissielid WUBOX. We hopen dat de WUBOX nog wat actiever beleid zal gaan vormen.
Vandaag (20-7-2022) activiteiten agenda op deze site aangevuld. 
Bestuursvergadering bijgewoond, en afspraken gemaakt voor komend beleid.
Ingrid Verboven.

Juni 2022 
Vanaf vandaag ga ik de Boxervrienden Nederland assisteren met de verzorging van de website.
Ik hoop een positieve bijlage te kunnen leveren zodat de site up-to-date gehouden wordt.
Groetjes, Ingrid Verboven.

Maart 2022
Afwerking clubblad en persklaar maken. Verwachte uitgave half april! 

Jan 2022
Gedragstesten in Tilburg

27 oktober 2021

Speurresultaten Boxer vrienden Nederland

Wubox IFH 2021 Oostenrijk

De Wubox staat voor World Union Boxers, de grote toonaangevende boxerlanden hebben zich hierin verenigd om de belangen van de Boxer te behartigen en het ras te promoten. Boxer Vrienden Nederland is hier ook bij aangesloten. De Wubox organiseert jaarlijks een wereldkampioenschap voor speurhonden, IGP (werkhonden) en exterieur (tentoonstelling). Dit jaar werd het WK Speuren in Oostenrijk gehouden van 11 t/m 14 november. Vanuit de Boxer Vrienden Nederland, werkgroep Noord-Limburg hadden twee combinaties ingeschreven, beide in de WK Klasse (SpH 2), te weten: Jan Brouwers met Kiefer de la Finca Sapho (Jack) en Tiny Noij met La habana de Algucarri (Havanna).

Donderdag was de veterinaire keuring waar beide Boxers probleemloos doorheen kwamen. ‘s Avonds de loting. Voor de SpH 2-Klasse hadden zich maar liefs 27 combinaties ingeschreven, de best speurende Boxers die er zijn. Tiny mocht op vrijdagmiddag aantreden en Jan op zaterdag.

Op vrijdag lieten Tiny en Havanna een zeer goede prestatie zien, die werd beloond met 92 punten. Vlak voordat Jan op zaterdag moest speuren, werd er bezwaar gemaakt vanwege de gecoupeerde staart van Jack. Jack is een Spaanse Boxer die destijds legaal gecoupeerd is. Er was toen geen coupeerverbod in Spanje. Ondanks het feit dat de dierenarts met de veterinaire controle het OK vond, mocht deze ervaren combinatie niet starten.

Tiny met Havanna behaalde in de WK-klasse een knappe 10e plaats met zijn 92 punten.

Havanna en Tiny super gedaan van harte gefeliciteerd!

Erik Fick,  Commissaris africhting

Van harte gefeliciteerd namens het bestuur, Kees van Gorp, Voorzitter

 

NK Speuren 2021

Waarin een ‘klein’schalig NK Speuren voor Boxers ‘groot’ kan zijn.

Het allereerste Nederlandse Kampioenschap Speuren voor Boxers werd gehouden op 21 november in Wijchen en werd georganiseerd door de Boxervrienden Nederland, werkgroep Noord-Limburg.

Voor sommige rassen, bv. de Duitse Herder iets heel gewoons, maar voor onze Boxer toch best iets bijzonders. Voor deelname moet er eerst een VZH-certificaat zijn behaald en daarna een Speurhond 1-certificaat (1200 pas, 6 haakse hoeken, 4 voorwerpen die verwezen moeten worden), of een Speurhond 2-certificaat (1800 pas, spitse hoeken, een omega en diverse haakse hoeken, 7 voorwerpen).

De Nederlandse kampioenstitel komt uitsluitend uit de klasse Speurhond 2.

Al in de vroege ochtend werden de sporen uitgelopen door de spoorleggers, want de sporen moet respectievelijk 2 uur voor spH1 en 3uur voor spH2 liggen. Een half uur voordat de geleider met hond het spoor gaat uitwerken, moet er nog even een spoorlegger dwars overheen lopen, dit noemen we ‘de verleiding’. Al met al geen makkelijke opdracht voor de Boxer en de geleider, deze laatste loopt 10 meter achter zijn hond, dus de Boxer moet het echt helemaal alleen doen.

De weersomstandigheden waren gunstig. De weilanden waren prachtig. De accommodatie was geweldig. Helaas gingen twee Boxers het spoor van de verleiding op, dus dit betekende einde wedstrijd voor hen.

De uitslagen SpH 1:

Nico Ootes met Aquilo vom Igneshof 92 punten ZG

Erik Fick met Rus la fler Colt 90 punten ZG

Karin Lamain met Fanci van het Boxkamp 40 punten onvd

De uitslagen SpH 2

Jan Brouwers met Kiefer de la Finca Sapho 90 punten ZG 

Tiny Noij met la Habana de Algucarri 40 punten onvd

Er waren 5 deelnemers, maar veel meer gecertificeerde Boxers zijn er helaas niet in Nederland. Wel hebben we laten zien, dat het kan, volgend jaar weer een nieuw kampioenschap.

Kortom een mooie dag, met boxervrienden die de hondensport een warm hart toedragen.

Het was gezellig, door corona met weinig publiek (waaronder onze voorzitter Kees van Gorp), maar al met al een zeer geslaagde dag.

Met dank aan keurmeester Jos Beck en alle anderen die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

Erik Fick, 
Commissaris Africhting


Namens het bestuur van harte gefeliciteerd met de resultaten.
Mooi dat ik deze dag bij kon wonen!

Kees van Gorp, voorzitter

 


13 oktober
Het clubblad Boxervrienden, zomer/najaar 2021 is verschenen.
Momenteel wordt aan de tekstuele verbetering van de website gewerkt.

23 augustus 
Wij heten wederom een werkgroep welkom bij onze vereniging. De voorzitter en initiatiefnemer is in de boxerwereld met zijn jarenlange ervaring zeker geen onbekende. We hopen dat de Werkgroep Overmaas een positieve bijdrage zal leveren binnen de BVN.

10 augustus
Het Nederlands Kampioenschap Speuren is goedgekeurd en zal plaatsvinden op 21 november 2021.
De organisatie is geheel in handen van de werkgroep Noord-Limburg in samenwerking met onze africhtingscommissaris Erik Fick. Bij laatstgenoemde kunt u voor verdere info terecht.


30 juni 2021

Leden die een ledenpas willen, dienen dit aan te vragen bij het secretariaat. De ledenpas kost €5,-- .
Nadat de aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling wordt de ledenpas toegestuurd. De behandeling van de aanvraag kan ongeveer 14 dagen duren. Vraag deze dus ruim voordat u hem nodig heeft aan. 

29 juni 2021
Naar Rotterdam voor computerprogramma en bijscholing computer.

Aanpassingen aan website.

Uitnodigingen barbecue 24 sept. (In combinatie met andere verenigingen).

Protocol clubblad. Werkgroepen hebben de verplichting om voor iedere editie van het clubblad input te verzorgen. Ook leden hebben we al diverse keren verzocht om input te sturen. Alle leden hebben op het e-mailadres dat bij ons bekend is, een 'protocol' ontvangen waarin is aangegeven naar wie en hoe artikeltjes aageleverd dienen te worden.

26 juni 2021
Gesprek met de heer Hoenderken, voorzitter Raad van Beheer. Informatief en problematiek fokkerij.

22 juni 2021
Na de coronastop heeft de vereniging weer een grote taak: de vereniging weer actiever maken. We hebben helaas noodgedwongen een langere periode van rust moeten houden. Nu lijkt het erop dat we een inhaalrace voor de boeg hebben. We hebben van tijd tot tijd nestcontroles en op aanvraag komen er gedragstesten. Deze testen, ook wel fokgeschiktheidstesten genoemd, kan men bij het bestuur aanvragen. Ondertussen zijn er 7 personen die de testen kunnen afnemen. We hebben nu een persoon gevonden die onze website op spelfouten gaat controleren. Voor de leden die in Tilburg trainen, is Hetty geen onbekende. Ze is zéér actief op ons centrum. We hopen dat de site spoedig foutloos op het WWW staat. We gaan proberen de site wat te optimaliseren. Maar we werken met vrijwilligers die allemaal een baan, gezin en mede daardoor weinig tijd hebben. Denk daaraan als u iets op de site gepubliceerd of juist van de site verwijderd wilt hebben.
Heeft u dekreuen? Als deze aan onze reglementen voldoen plaatsen we ze heel graag op de site.  

21 juni 2021
Nieuw clubblad uitgekomen.

9 jan 2021

Website aangepast: nieuw logo op opstartbanner, laatste nieuws bijgewerkt, downloads aangevuld, dekreuen herzien, aangesloten kennels bijgewerkt. 

7 jan 2021
Nieuw clubblad is gearriveerd en wordt z.s.m. verzonden. Hierbij ook de betaalverzoeken om de contributie voor 2021 te voldoen.

6 Jan 2021
Bestuur geeft kennis van de samenwerking met Werkgroep Oost-Nederland.

 

 

 

 

Nieuws 
nk team 2
Team Nederland wat deelnam aan de WUBOX speurwedstrijd.

WUBOX Gresten 2021

ingrid

 Tiny Noij met La habana de Algucarri (Havanna)

Jan Brouwers met Kiefer de La Finca Sapho
Jan Brouwers met Kiefer de la Finca Sapho