De Boxer Vrienden Nederland is ontstaan in Tilburg. Kamila en Kees van Gorp hebben hierin een grote rol gespeeld. Hun locatie hebben zij al jaren vóór de oprichting van de Boxer Vrienden voor activiteiten beschikbaar gesteld, voor gezellige Boxerdagen van diverse Boxerclubs en -afdelingen. Vanuit een kringgroep is het idee ontstaan om een eigen transparante Boxerclub op te richten. De Boxer Vrienden Nederland werd uit dit idee geboren en verder ontwikkeld.

Ondertussen was het niet meer mogelijk om landelijk alles zelf te blijven beheren. Er kwamen een paar groepen van Boxerliefhebbers die onder onze paraplu wilden werken. Hierdoor kon men in deze organisaties werken met 'eigen' ideeën en mogelijkheden. Wel is besloten dat de clubmatch in Tilburg zal blijven plaatsvinden op de locatie die Kees en Kamila beschikbaar stellen. Onder de 'werkgroepen' op deze site kunnen de Boxerafdelingen (werkgroepen) zich voorstellen. Zij dienen hier op de site hun agenda van examens en activiteiten te plaatsen. Tevens kan men hier een link naar de eigen site plaatsen. Werkgroepen hebben een eigen beleid en een eigen constructie. Juridisch en financieel zijn het zelfstandige organisaties. Een werkgroep dient minimaal 10 leden te hebben die aangesloten zijn bij de Boxer Vrienden Nederland. Wij hopen dat u als liefhebber zich thuis voelt bij een van deze organisaties.

Als thuisbasis werd gekozen voor het trainingscenter van Kees en Kamila gelegen aan de Lovense Kanaaldijk 40 te Tilburg. Vanaf de oprichting heeft de vereniging zijn best gedaan om bestuurders samen te brengen die allemaal dezelfde kant opkeken en op een prettige manier wilden samenwerken.

In de jaren 2012 en 2013 zijn grote stappen gezet. Zo was er een unaniem besluit op de ALV om een zeer gedegen fokreglement te gaan handhaven. De reglementen betekenden een tol betalen en dieren uitschakelen die niet aan een bepaald protocol, het zogenaamde VFR voldeden. Zo was het de Boxer Vrienden Nederland die als eerste een gedragstest verplicht stelde voor fokdieren, het was ook de Boxer Vrienden Nederland die als eerste een onderzoek op hartafwijkingen verplicht stelde alvorens er met de honden gefokt mocht worden. Het was de Boxer Vrienden Nederland die als eerste een nestcontrolemogelijkheid aanbood zodat fokkers een overzicht geboden werd over de kwaliteiten van de gefokte nesten. Uit Duitsland worden keurmeesters uitgenodigd voor foktesten volgens het Duitse principe. Kortom er is vanuit Tilburg een stap gezet tot het verbeteren en in stand houden van een goede en gezonde Boxer. Een goede Boxer heeft ook een goede training nodig. Ook hiervoor kunt u op het Kynocenter terecht.