Nieuws

30 juni 2021
Leden die een ledenpas willen dienen dit aan te vragen bij het secretariaat. Voor de ledenpas kost €5,-- .
Nadat de aanvraag in behandeling is ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling wordt de ledenpas toegestuurd. Aanvraag voor ledenpas kan ongeveer 14 dagen duren. Vraag deze dus ruim voor hem nodig heeft aan. 

29 juni 2021
Naar Rotterdam voor computer programma en bijscholing computer.

Aanpassingen aan website.

Uitnodigingen barbecue 24 sept. ( In combinatie met andere verenigingen).

Protocol clubblad. Werkgroepen hebben de verplichting om in iedere editie van het clubblad voor input te zorgen. Ook leden hebben we al diverse keren verzocht om input te sturen. Alle leden hebben per mail adres wat bij ons bekend is een "protocol"ontvangen naar wie en hoe artikeltjes aageleverd dienen te worden.

26 juni 2021
Gesprek met dhr Hoenderken voor zitter Raad v Beheer. Informatief en problematiek fokkerij.

22 juni 2021
Na de corona stop heeft de vereniging weer een grote taak. De vereniging weer actiever te maken. We hebben helaas noodgedwongen een langere periode van rust moeten houden. Nu lijkt het er op dat we een inhaalrace voor de boeg hebben. We hebben van tijd tot tijd nestcontroles en op aanvraag komen er gedragstesten. Deze testen ook wel fokgeschiktheidstesten kan men bij het bestuur aanvragen. Ondertussen zijn er 7 personen die de tests af kunnen nemen. We hebben nu een persoon gevonden die onze wedsite op spelfouten gaat controleren. Voor de leden die in Tilburg trainen is Hetty geen onbekende. Ze is zéér actief op ons centrum We hopen dat de site spoedig foutloos op het WWW-staat. We gaan proberen de site wat te optimaliseren. Maar we werken met vrijwilligers die allemaal een baan gezin en weinig tijd hebben. Denk daaraan als u iets op de site ofjuist van de site wil hebben. Heeft u dekreuen? Als deze aan onze reglementen voldoen plaatsen we ze heel graag op de site.  

21 juni 2021
Nieuwe clubblad uitgekomen

9 jan 2021

Website aangepast: nieuwe Logo op opstart banner, laatste nieuws bijgewerkt, downloads aangevuld, dekreuen herzien, aangesloten kennels bijgewerkt. 

7 jan 2021
Nieuwe clubblad is geariveerd en wordt zsm verzonden hierbij ook de betaal verzoeken voor 2021 contributie te voldoen

6 Jan 2021
Bestuur geeft kennis van de samenwerking met Werkgroep Oost Nederland