Nieuws

 

 

13 oktober
Het clubblad Boxervrienden, zomer/najaar 2021 is verschenen.
Momenteel wordt aan de tekstuele verbetering van de website gewerkt.

23 augustus 
Wij heten wederom een werkgroep welkom bij onze vereniging. De voorzitter en initiatiefnemer is in de boxerwereld met zijn jarenlange ervaring zeker geen onbekende. We hopen dat de Werkgroep Overmaas een positieve bijdrage zal leveren binnen de BVN.

10 augustus
Het Nederlands Kampioenschap Speuren is goedgekeurd en zal plaatsvinden op 21 november 2021.
De organisatie is geheel in handen van de werkgroep Noord-Limburg in samenwerking met onze africhtingscommissaris Erik Fick. Bij laatstgenoemde kunt u voor verdere info terecht.


30 juni 2021

Leden die een ledenpas willen, dienen dit aan te vragen bij het secretariaat. De ledenpas kost €5,-- .
Nadat de aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling wordt de ledenpas toegestuurd. De behandeling van de aanvraag kan ongeveer 14 dagen duren. Vraag deze dus ruim voordat u hem nodig heeft aan. 

29 juni 2021
Naar Rotterdam voor computerprogramma en bijscholing computer.

Aanpassingen aan website.

Uitnodigingen barbecue 24 sept. (In combinatie met andere verenigingen).

Protocol clubblad. Werkgroepen hebben de verplichting om voor iedere editie van het clubblad input te verzorgen. Ook leden hebben we al diverse keren verzocht om input te sturen. Alle leden hebben op het e-mailadres dat bij ons bekend is, een 'protocol' ontvangen waarin is aangegeven naar wie en hoe artikeltjes aageleverd dienen te worden.

26 juni 2021
Gesprek met de heer Hoenderken, voorzitter Raad van Beheer. Informatief en problematiek fokkerij.

22 juni 2021
Na de coronastop heeft de vereniging weer een grote taak: de vereniging weer actiever maken. We hebben helaas noodgedwongen een langere periode van rust moeten houden. Nu lijkt het erop dat we een inhaalrace voor de boeg hebben. We hebben van tijd tot tijd nestcontroles en op aanvraag komen er gedragstesten. Deze testen, ook wel fokgeschiktheidstesten genoemd, kan men bij het bestuur aanvragen. Ondertussen zijn er 7 personen die de testen kunnen afnemen. We hebben nu een persoon gevonden die onze website op spelfouten gaat controleren. Voor de leden die in Tilburg trainen, is Hetty geen onbekende. Ze is zéér actief op ons centrum. We hopen dat de site spoedig foutloos op het WWW staat. We gaan proberen de site wat te optimaliseren. Maar we werken met vrijwilligers die allemaal een baan, gezin en mede daardoor weinig tijd hebben. Denk daaraan als u iets op de site gepubliceerd of juist van de site verwijderd wilt hebben.
Heeft u dekreuen? Als deze aan onze reglementen voldoen plaatsen we ze heel graag op de site.  

21 juni 2021
Nieuw clubblad uitgekomen.

9 jan 2021

Website aangepast: nieuw logo op opstartbanner, laatste nieuws bijgewerkt, downloads aangevuld, dekreuen herzien, aangesloten kennels bijgewerkt. 

7 jan 2021
Nieuw clubblad is gearriveerd en wordt z.s.m. verzonden. Hierbij ook de betaalverzoeken om de contributie voor 2021 te voldoen.

6 Jan 2021
Bestuur geeft kennis van de samenwerking met Werkgroep Oost-Nederland.